Сынак: «Адам тагдыры. Кыргызстан – XX кылым”

«Полис Азия» аналитикалык борбору «Адам тагдыры. Кыргызстан – XX кылым” аталыштагы эскерүүлөрдүн, үй-бүлөлүк тарых-таржымалдардын жана эсселердин сынагын жарыялайт.     “Полис Азия” борбору 2017-жылы «Өз тарыхыбызды аңдап түшүнүү. Эсимде» долбоорун ишке ашырууга киришкен. Бул долбоор – эл эсиндеги жана тарыхындагы окуяларды, фактыларды, процесстерди жана «ак тактарды» изилдөө жана аңдап чыгуу максатында уюштурулган талкуу аянтчасы.

Биздин долбоордун мүдөөсү – коомчулуктун Кыргызстандын XX-XXI кылымдардагы тарыхы менен элдин эсинде калган окуяларды аңдап түшүнүүсүнө түрткү берүү.

Сынактын максаты – адамдар жана/же үй-бүлө башынан кечирген, муундан муунга оозеки айтылып келген окуя, эскерүүлөрдү жазып сактап калуу.

Изилдөө усулдары: кагазга түшүрүлгөн оозеки тарых, күнүмдүк турмуш тарыхы, чакан тарых, жеке мүнөздөгү материалдык жана жазма булактарды иликтөөгө алуу.

Сынак эмгектерин жеке же жамаат менен аткарса болот. Жаш катышуучуларга окутуучулар, ата-энеси же кесипкөй тарыхчылар акыл-насаатчы катары катышканы колдоого алынат. Жамаат менен аткарылган эмгектерди, ар бир катышуучунун ага кошкон салымына баа берүү үчүн, алардын ар биринин аткарган ишинин кыскача маалыматы камтылышы зарыл.    

Сынак эмгектерин аткаруунун талаптары

Изилдөөнүн көлөмү – 10 миң белгиден ашыкча эмес. Эмгектин мукабасында автордун/авторлордун аты-жөнү, электрондук дареги, телефону толук жазылышы шарт.

«Библиография жана булактар» бөлүмүндө автор эмгекти даярдап жатканда колдонгон бардык басма, архивдик жана интернет-булактар тизмектелип берилиши талап.

Жыйынытык чыгаруу

Сынактын жыйынтыгы 2018-жылдын август айында чыгарылат. Мыкты деп табылган 20 эмгектин авторлору диплом жана баалуу белектер менен сыйланат. Сынактын жеңүүчүлөрүнүн иши www.esimde.org  сайтында жана «Эскерүү. Ачылбаган барактар» жыйнак-каталогунда жарыяланат.

Сынактын жеңүүчүлөрү 2018-жылдын сентябр айында Бишкек шаарында Конференциянын алкагында өтүүчү жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземине чакырылат.

Сынакка катышуу үчүн esimdekg@gmail.com электрондук дарегине, же болбосо Бишкек шаары, Абдрахманов көч., 204 дареги боюнча эссе жөнөтсөңүз болот.

Эмгектерди кабыл алуу мөөнөтү – 2018-жылдын 1-августуна чейин

Байланышуу: esimdekg@gmail.com, (0312) 662069