Эл агартуучу Базаркул Данияров

1928. Базаркул Данияров латын тамга менен: “КЫРГЫЗ ЭЛ АДАБИЯТЫН ЖЫЙНОО ҮЧҮН” деп жазып жатат

Базаркул Данияров (1897 – 1942) – кыргыздын чыгаан агартуучусу, коомдук ишмери, окуу китептеринин автору. Ал сталинизм доорунда жазыксыз жазаланып, абакта набыт болгон.