“Кызыл учкун” тобунун мүчөлөрү

“Кызыл учкун” (1927)

Биринчи катар: Кубанычбек Маликов, Ташим Байджиев, Мамасалы Абдукеримов;

экинчи катар: Узакбай Абдукаимов, Зияш Бектенов, Касымалы Жантошев, Саткын Сасыкбаев, Мукай Элебаев;

үчүнчү катар : Жумаш Кадыров, Жоомарт Боконбаев, Жума Жамгырчиев, Масыралы Кырбашев

Булак: Азат Бектенов