“Кулакты класс катары жок кылуу” – советтик агитация